Cotisation réduite pour 2020 – Verlaagd lidgeld voor 2020 : 30 €!

Mis en avant

Inscriptions pour 2020 – Inschrijvingen voor 2020

http://www.joggans.be/inscription-inschrijving/

La cotisation est réduite pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020 : seulement 30 € !

La cotisation comprend l’assurance, l’accès à nos activités (entraînement, sorties diverses, courses internes au club, …), aux vestiaires/douches et à la cafétéria ainsi qu’à notre site Internet et à notre groupe Facebook.

Aux sympathisants non pratiquants, il est demandé une contribution de 20 €

Verlaagd lidgeld voor het periode t.e.m. 31 december 2020: alleen 30 € !

Het lidgeld omvat de verzekering, de toegang tot onze activiteiten (training, verschillende uitstappen, interne loopwedstrijden van de club), gebruik van kleedkamers/douches en de cafetaria evenals toegang tot onze interne website en facebookgroep.

Aan de sympathisanten vragen we een bijdrage van 20€.

Start-to-Jog : nouvelle session / nieuwe sessie 2020

Pour qui ? Pour toutes les personnes qui désirent se remettre en forme !
Quand ? Du 15 septembre au 19 novembre !
Où ? Au JOGGANS, rue au Bois, 11 à 1083 Ganshoren

Voor wie? Voor iedere persoon die wenst in conditie te blijven!
Wanneer? Vanaf 15 september t.e.m. 19 november
Waar? In de JOGGANS, Bosstraat te 1083 Ganshoren

Plus d’informations / Meer inlichtingen

 

JOGGANS IS BACK – Reprise des entraînements – Hervatting van de trainingen (11/06/2020)

JOGGANS is back !

C’est avec joie que l’on peut vous annoncer la reprise de nos entraînements à partir du jeudi 11 juin. Les mesures qui seront prises à partir de cette date sont :

Entraînements par groupe de +/- 10 coureurs encadrés par des meneurs d’allure
L’accès aux vestiaires et douches est formellement interdit. L’infrastructure des toilettes et la configuration de la cafétéria ne répondent pas aux mesures telles qu’imposées dans l’Horeca. Notre local restera donc fermé jusqu’à nouvel ordre.
– Le rendez-vous se fera sur le parking aux horaires habituels.

Et puis restons prudents et solidaires… gardons dans la mesure du possible nos distances et ne venons pas au club si on se sent malade ou si on a été en contact récemment avec un patient Covid19.

Au plaisir de se retrouver et prenez-soins de vous

Hervatting van de trainingen vanaf donderdag 11 juni

Na een aantal uitdagende weken, kijken we uit naar meer feestelijke dagen en keren we geleidelijk terug naar onze gemeenschappelijke trainingen.

De maatregelen die zullen genomen worden vanaf die datum zijn

Trainingen in groep van +/- 10 personen. Elke groep dient over 1 of 2 leiders te beschikken om de groep te begeleiden.
– De toegang tot de kleedkamers en douches is formeel verboden. De toiletteninfrastructuur evenals de configuratie van de cafetaria voldoen niet aan de voor horeca voorgeschreven maatregelen. Ons lokaal blijft dan ook tot nader order gesloten .
Afspraak op de parking op de gebruikelijke trainingstijden.

En laat ons vooral voorzichtig en solidair blijven… bewaar waar mogelijk afstand en kom niet naar de club als je je ziek voelt of indien je recent in contact was met een Covid19 patiënt.

Het is echter vanzelfsprekend dat wij er naar uitkijken om jullie allemaal terug te zien en dat uiteraard in goede gezondheid !

Sportieve groeten,

Annulation des Sentiers du Laerbeek – Annulering van de Laarbeeksepaden 2020

Ce dimanche 14 juin, le Joggans se faisait un plaisir de vous accueillir pour sa 15ième édition des Sentiers du Laerbeek. Mais votre santé a toujours été notre priorité. C’est pour cela que nous avons décidé d’annuler cette édition et que nous espérons de tout cœur vous voir très nombreux en 2021.  Les coureurs déjà inscrits seront remboursés entièrement.

Soyez prudents et prenez soin de vous. On sera tellement heureux de vous accueillir l’année prochaine.

Le Comité du Joggans

—————————————————————-

Zondag 14 juni, zou Joggans u met plezier ontvangen hebben op de 15de editie van de Laarbeekse Paden. Maar uw gezondheid is altijd onze prioriteit geweest. Daarom hebben we beslist deze wedstrijd te annuleren en hopen van ganser harte u allen talrijk te mogen ontvangen in 2021. De lopers die reeds ingeschreven waren zullen integraal vergoed worden.

Wees voorzichtig en zorg goed voor uzelf. Wij kijken er naar uit u volgend jaar te mogen ontvangen.

Het Joggans Bestuur

Les Sentiers du Laerbeek – Laarbeeksepaden 16/06/2019

 

Merci à tous d’être venus nombreux, une édition mémorable!
Bedankt om zo talrijk te zijn gekomen, een gedenkwaardige editie!

Voici les résultats du 19/06/19 13:09 :
Dit zijn de resultaten van 19/06/19 13:09 :

classement général / algemene klassement

classement par catégorie / klassement per categorie

Opmerking: nemen contact met ons op / Remarques: contactez-nous sur joggansgroup@gmail.com

Photos / Foto’s

Photos / Foto’s (Merci à / Dankzij Luc Herickx)

Photos / Foto’s (Merci à / Dankzij Michel Guerdon)

Video