JOGGANS INFO COVID ! Fermeture du club à partir du 24/10 – Sluiting van de club vanaf 24/10

Mis en avant

 

Chers amies, chers amis du Joggans,

À la suite de l’évolution rapide de la situation sanitaire ces derniers jours et des décisions prises aux différents niveaux de pouvoir, le comité a malheureusement dû décider de refermer le club. Les entraînements au club sont donc suspendus jusqu’à nouvel ordre. Il en va de la santé de chacun d’entre nous mais également d’une question de respect envers le personnel soignant qui voit ses unités Covid se remplir à toute vitesse et se prépare à un second « marathon Covid ». Le sport en extérieur restant conseillé à la fois pour des raisons physiques et psychologiques, nous ne pouvons que vous encourager à continuer de vous entraîner de votre côté en respectant les consignes sanitaires.

Le comité.

Beste vriend(in)en van de Joggans,

Naar aanleiding van de verslechtering van de gezondheidssituatie deze laatste dagen en van de recentste beslissingen genomen door de overheid op verschillende niveaus, heeft het comité jammer genoeg moeten besluiten onze club te sluiten. De trainingen met de club zijn dus opgeschorst tot nader orde. Deze moeilijke beslissing werd genomen voor twee hoofdredenen. Eerst en vooral willen wij de gezondheid van onze leden beschermen. Maar het is ook een kwestie van respect tegenover het zorgpersoneel en de ziekenhuizen die overweldigd worden door een overvloed aan Covid-patiënten en die door een tweede Covid-marathon moeten doorgaan, hoewel ze al lichamelijk en geestelijk moe zijn. Het is ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen.

Buitensporten blijft uiteraard aangeraden voor lichamelijke en psychologische redenen. Wij moedigen jullie aan om apart verder te lopen en de gezondheidsrichtlijnen strikt te respecteren.

Het comité.

JOGGANS IS BACK – Reprise des entraînements – Hervatting van de trainingen (11/06/2020)

JOGGANS is back !

C’est avec joie que l’on peut vous annoncer la reprise de nos entraînements à partir du jeudi 11 juin. Les mesures qui seront prises à partir de cette date sont :

Entraînements par groupe de +/- 10 coureurs encadrés par des meneurs d’allure
L’accès aux vestiaires et douches est formellement interdit. L’infrastructure des toilettes et la configuration de la cafétéria ne répondent pas aux mesures telles qu’imposées dans l’Horeca. Notre local restera donc fermé jusqu’à nouvel ordre.
– Le rendez-vous se fera sur le parking aux horaires habituels.

Et puis restons prudents et solidaires… gardons dans la mesure du possible nos distances et ne venons pas au club si on se sent malade ou si on a été en contact récemment avec un patient Covid19.

Au plaisir de se retrouver et prenez-soins de vous

Hervatting van de trainingen vanaf donderdag 11 juni

Na een aantal uitdagende weken, kijken we uit naar meer feestelijke dagen en keren we geleidelijk terug naar onze gemeenschappelijke trainingen.

De maatregelen die zullen genomen worden vanaf die datum zijn

Trainingen in groep van +/- 10 personen. Elke groep dient over 1 of 2 leiders te beschikken om de groep te begeleiden.
– De toegang tot de kleedkamers en douches is formeel verboden. De toiletteninfrastructuur evenals de configuratie van de cafetaria voldoen niet aan de voor horeca voorgeschreven maatregelen. Ons lokaal blijft dan ook tot nader order gesloten .
Afspraak op de parking op de gebruikelijke trainingstijden.

En laat ons vooral voorzichtig en solidair blijven… bewaar waar mogelijk afstand en kom niet naar de club als je je ziek voelt of indien je recent in contact was met een Covid19 patiënt.

Het is echter vanzelfsprekend dat wij er naar uitkijken om jullie allemaal terug te zien en dat uiteraard in goede gezondheid !

Sportieve groeten,

Annulation des Sentiers du Laerbeek – Annulering van de Laarbeeksepaden 2020

Ce dimanche 14 juin, le Joggans se faisait un plaisir de vous accueillir pour sa 15ième édition des Sentiers du Laerbeek. Mais votre santé a toujours été notre priorité. C’est pour cela que nous avons décidé d’annuler cette édition et que nous espérons de tout cœur vous voir très nombreux en 2021.  Les coureurs déjà inscrits seront remboursés entièrement.

Soyez prudents et prenez soin de vous. On sera tellement heureux de vous accueillir l’année prochaine.

Le Comité du Joggans

—————————————————————-

Zondag 14 juni, zou Joggans u met plezier ontvangen hebben op de 15de editie van de Laarbeekse Paden. Maar uw gezondheid is altijd onze prioriteit geweest. Daarom hebben we beslist deze wedstrijd te annuleren en hopen van ganser harte u allen talrijk te mogen ontvangen in 2021. De lopers die reeds ingeschreven waren zullen integraal vergoed worden.

Wees voorzichtig en zorg goed voor uzelf. Wij kijken er naar uit u volgend jaar te mogen ontvangen.

Het Joggans Bestuur

Les Sentiers du Laerbeek – Laarbeeksepaden 16/06/2019

 

Merci à tous d’être venus nombreux, une édition mémorable!
Bedankt om zo talrijk te zijn gekomen, een gedenkwaardige editie!

Voici les résultats du 19/06/19 13:09 :
Dit zijn de resultaten van 19/06/19 13:09 :

classement général / algemene klassement

classement par catégorie / klassement per categorie

Opmerking: nemen contact met ons op / Remarques: contactez-nous sur joggansgroup@gmail.com

Photos / Foto’s

Photos / Foto’s (Merci à / Dankzij Luc Herickx)

Photos / Foto’s (Merci à / Dankzij Michel Guerdon)

Video